10 raons per a no anar al Fòrum

10 raons per a no anar al Fòrum

1. Per l´especulació:
L´ajuntament planifica la ciutat en funció dels seus interessos econòmics (urbanisme comercial) i del capital privat, quan la planificació hauria de donar solucions a les necessitats urbaní­stiques de la ciutat. Podem intuir els seus interessos quan comparem la rí pida reconstrucció de l´espai on es celebrarí  el Fòrum i el procés de rehabilitació de zones marginals.

Un dels casos més significatius és el de la reforma de La Mina, per la que es destinaran tan sols 72 milions d´euros en comparació als 2.300 milions que costaran les obres del Fòrum 2004.

2. Pel model de ciutat:
Barcelona s´estí  transformant en una ciutat turí­stica i de serveis i oci.
Qüestionem que aquesta opció condueixi a una sostenibilitat econòmica, social i ambiental que garanteixi que els seus habitants puguin guanyar-se la vida a uns nivells
adequats, amb ocupació estable, accés a l´habitatge, respecte del medi… Un model que es presta a convertir la ciutat en un escenari en el que és impossible viure-hi degut a l´oblit de les necessitats socials dels habitants en pro del sector turí­stic, impedint així­ el desenvolupament del teixit social.

3. Per les agressions al medi:
és difí­cil creure en una preocupació pel desenvolupament ambientalment sostenible quan les construccions que s´estan fent pel Fòrum suposen una enorme alteració de l´entorn marí­, cimentació, malbaratament de recursos i construcció de grans edificacions (centre de convencions, hotels…). Al mateix temps, podrí­em recordar que ENDESA (empresa sòcia del Fòrum) és la 4ª empresa d´Europa amb majors emissions de CO2.

4. Pels seus patrocinadors, polí­tics i econòmics:
Els socis capitalistes d´aquest fòrum són el Grup Endesa, Telefònica, La Caixa i Toyota i El Corte Inglés, i els patrocinadors, fins ara, IBM, Indra, Iberia, Damm, Media Pro, Nestlé , Nutrexpa, Randstad, HenkeL, Leche Pascual, Coca-Cola, Roca, GL Events i AGBAR.

Trobem aquí­ empreses repetidament denunciades per agressions al medi ambient i a pobles indí­genes, pels propis consumidors i treballadors, i compromeses amb l´economia de guerra i el neoimperialisme. Participar en el Fòrum els hi suposa un rentat d´imatge, beneficis fiscals i publicitat. D´altra banda, com a organitzadors polí­tics, tenim al Govern Central, l´Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Algú creu seriosament que estan donant proves de recolzament dels valors que afirma tenir el Fòrum? Per ex. Reforma laboral, llei de partits, llei antiterrorista, desallotjaments, corrupció, privatització de l´ensenyament i sanitat…

5. Perquè estí  organitzat pels qui fan il.legal la immigració:
Se´ns parla de multiculturalitat i drets humans i en realitat es posen barreres a la immigració. Les diferents administracions que organitzen el Fòrum són les responsables de l´aprovació de les lleis d´estrangeria i d´una situació en la que ser immigrant és ser il·legal. No oblidem que els diversos cossos policials d´aquesta administració han estat reiteradament denunciats per maltractament i actuacions racistes.

6. Per què estí  recolzat per l´economia de guerra:
El Fòrum no s´ha sumat a les protestes contra la guerra per no contrariar al govern estatal, coorganitzador. Costa creure que hi hagi un compromí­s per la pau més enllí  de la propaganda. I… no només estí  organitzat pels que recolzen l´economia de guerra externa, sinó pels que ens agredeixen en una guerra dií ria amb precarietat laboral i difí­cil accés a l´habitatge.

és indignant veure com, en els pressuposts generals, les partides de defensa augmenten, per perpetuar la unitat de l´Estat i el capital; i com paral·lelament decreixen les partides de prestacions socials. Per citar un altre exemple, trobem com a sòcia del Fòrum INDRA, una empresa puntera en la indústria de l´armament; i el Corte Inglés, Iberia, La Caixa i Telefònica, que inverteixen en tecnologia militar.

7. Per què estí  organitzat pels que tracten els problemes socials amb repressió:
El missatge del Fòrum és que tot s´arregla amb el dií leg, i que les administracions ens donen canals de participació que només hem d´aprofitar per resoldre qualsevol problema. Això pretén amagar una polí­tica de control social cada vegada més difús, i a l´hora contundent. Ens volen reduir a un paper de mers consumidors, de productes i de cultura, de polí­tica, de societat… I quan ens sortim d´aquest marc i volem participar autònomament, les administracions ens tracten com a sospitosos, i les polí­tiques que s´apliquen no són de dií leg sinó d´ordre públic. I quan fem notar que a la nostra societat hi ha conflictes – provocats gairebé sempre per situacions d´injustí­cia – la seva resposta sol ser la policial.

8. Perquè el Fòrum no és participatiu i el dií leg és una farsa:
Els organitzadors del Fòrum estan fent un gran esforç de propaganda per presentar-lo com una iniciativa cultural oberta a tots i capaç d´assumir la crí­tica social. Parlen de democrí cia participativa, però el Fòrum és una realitat predefinida, realitzada, dialogada i pactada des de dalt. La participació ciutadana ha estat obviada i ara ens busquen per assistir com a espectadors i voluntaris passius, com si necessitessin legitimar al Fòrum mitjançant la participació dels moviments socials. Diverses organitzacions socials i veïnals no hi participen en no ser acceptades les propostes que plantejaven pels organitzadors del Fòrum.

9. Perquè pel Fòrum la multiculturalitat és el compte de fades de la globalització:
El Fòrum 2004 no sols no contempla la cultura gitana i ha vedat la seva participació, sinó que estí  marginant a molts ciutadans del barri on s´ubica. Al mateix temps, què
entén el Fòrum per diversitat cultural quan reprimeix tant la cultura com la llegua pròpies? Sota la capa de la multiculturalitat s´amaguen les contradiccions i complexitats de globalització. D´aquesta manera, ENDESA, patrocinadora del Fòrum, destrueix el poble maputxe per què no vol participar de la seva “multiculturalitat”.

10. Perquè per ells la cultura i els valors són una mercaderia:
El Fòrum llença un missatge clar: Barcelona és la seva cultura. Quan el Fòrum apela a la creativitat de les gents de Barcelona, les ven com a imatge de marca que utilitzarí  el sector turí­stic. Però per fer això buida la cultura de polí­tica: de l´esperit crí­tic, de la creativitat antagonista, la rebel·lia que els moviments socials seguiran reivindicant. La paraula cultura els serveix així­ per disfressar els conflictes de la ciutat i, en un acte de total hipocresia, convertir-los en eslògan turí­stic: Barcelona, capital de la pau.

No consentirem que se´ns utilitzi de figurants de Barcelona convertida en un parc temí tic que mai no pot contemplar la vertadera diversitat.