El nuevo imperialismo

Aquests dies he estat llegint “El nuevo imperialismo” d’en David Harvey.

A continuació us faig cinc cèntims del llibre.

és un llibre interessantí­ssim que t’obre els ulls sobre el mon en el que vivim. Harvey, fa una anàlisi de tipus marxista de les dinàmiques polí­tiques i econòmiques dels últims anys (amb especial atenció a les accions més recents com la guerra d’Iraq) centrant la discussió en dos eixos principals:

1.Les tensions entre la lògica del territori i la lògica del capital.
Harvey, compara aquest imperialisme amb els anteriors i afirma que el que distingeix “l’imperialisme capitalista” dels anteriors és que la lògica del capital (la busqueda del rendiment del capital) està per damunt de la lògica del territori (el control d’un territori pel poder que comporta).

2.Els processos de reproducció ampliada del capital i d’acumulació per despossessió.
Harvey enten que quan el capital excedent no troba oportunitats d’inversió en el circuit de la reproducció ampliada i es produeix un sobreescalfament de l’economia, cal que hi hagi alguna cosa fora del sistema capitalista per equilibrar la situació. L’acumulació per despossessió obre noves oportunitats per al circuit de la reproducció ampliada i evita una crisi de sobreproducció.

NOTA PER ALS NO ECONOMISTES I PER ALS NO MARXISTES:
Per reproducció ampliada s’entén el procés pel qual el capitalista reinverteix part del seu excedent per tal de continuar l’activitat econòmica i seguir amb el procés d’acumulació de capital i obtenció de plusvàlua.
Per acumulació per despossessió s’entén la mercantilització i privatització de recursos per tal de poder ser explotats per el capital (ex: privatització de serveis públics, patents sobre la vida…) També es considera acumulació per despossessió la recompra d’actius devaluats (per exemple després de crisis com les asiàtiques de 1997) o el fet de generar un exèrcit de ma d’obra de resrva per abaratir el treball (en aquest cas el mecanisme funciona de la següent manera, s’introdueix una mesura tecnològica que allibera mà d’obra que és expulsada del sistema productiu i que un cop fora del sistema servirà per forçar a la baixa els costos salarials).

Fitxa:
————————————————–
Tí­tol: El nuevo imperialismo
Autor: David Harvey
Ed: AKAL (Col·lecció Cuestiones de antagonismo)
Pàg: 159