Quin desastre que estic fet…

Quin desastre que estic fet…
Ahir em vaig deixar les claus dins de casa i evidentment després no podia entrar!
Afortunadament, la Natí lia encara conserva una còpia de les claus i no vaig haver de fer venir un manyí .