Canvis a la web del Seminari TAIFA

Finalment després de donar-hi moltes voltes he decidit migrar la pí gina web del Seminari TAIFA a un sistema basat en WordPress (com el que fa servir aquest blog).

Feia temps que no estava content amb el PHP-Nuke (el motor amb el que funciona fins ara la pí gina web del Seminari TAIFA, i amb el que vaig entrar en el món dels CMS) i després de fer bastantes proves amb Zope (i variants), SPIP, Twiki, Twikiwiki, Mediawiki, egroupware, phpgroupware, phpprojekt, mambo… he acabat decidint-me pel WordPress.

Els arguments per al canvi han estat la major simplicitat en d’edició i manteniment i la major usabilitat de WordPress davant del PHPNuke que estava carregat d’opcions que no utilitzavem.
La part central s’omplirí  amb les notí­cies que generi el Seminari, convocatòries de reunió i actes.
Hi haurí  parts que no estaran completament integrades en el WordPress, però que hi seran enllaçades com ara el calendari de reunions que continuarí  funcionant sota phpiCalendari.
També tinc pensat implementar un gestor de bibliografia (segurament funcionant amb WikIndex) i he d’acabar de decidir com gestiono l’accés a les descarregues.

En principi he pensat carregar els següents plugins al WP:

  Adhesive: per posar notí­cies en primera pí gina
  Breadcrumb navigation: per navegar per les categories
  CG-Feedread: per afegir fonts de notí­cies externes
  SameCat: filtratge per categories
  Search Hilite: resaltar les paraules cercades
  Update Notify: notificar canvis per correu electrònic
  WP Grins: smilies per a l’edició
  WordPress Mobile Edition: estil CSS per a dispositius mòbils
  WYSIWYG: editor WYSIWYG per a les entrades
  wp-wiki:afegeix funcionalitats wiki a la pí gina
  URI-replacer:converteix les URL en links automí ticament