Com canviar la mida de les icones del menu K

Via SuSE Linux Portal:

1. executar, en una consola, mcedit ~/.kde/share/config/kickerrc
2. buscar dins l’arxiu la secció [menus] 3. Canviar el valor de la variable “MenuEntryHeight=” a la mida desitjada. El valor per defecte en una resolució igual o superior a 1024 és “32”. Escollir un valor entre “16” i “22”.
4. Desar amb F2
5. Executar dcop kicker Panel restart per reiniciar el panell.