L’afer Salvador Sostres continua

Avui Salvador Sostres publica la seva habitual columna al diari AVUI. En l’article d’avui Sostres carrega contra Xavier Rius (director d’e-noticies), contra el mitjí  de comunicació que dirigeix i fins i tot contra el que fins dimarts era company seu, el Sr. Enric Sopena. Per cert, Rius ha publicat ja un article a e-noticies comentant la columna de Sostres al diari AVUI.

Cito textualment algunes perles de l’artí­cle:
“Els meus articles eren l’única cosa llegible de l’E-notí­cies”
“Ai, Rius, aquestes professionals independents, com us torneu quan el poder us dóna sopa.”
“I mirin, jo, com tothom, sóc subornable. Però no sóc una puta barata. Tinc vicis molt més cars, i m’arrossego una mica menys que les rates.”

A comunicació 21 recullen la notí­cia amb els artí­cles creuats de Salvador Sostres i Xavier Rius.

Per cert, tot aixo el mateix dia que s’ha fet públic que una empresa participada per Grup Godó, Grupo Planeta i l’Institu Catalí  de Finances es farí  cí rrec del diari AVUI.