The Federalist Debate

Via JEF-Catalunya (grí cies Judith!) m’ha arribat a les mans l’últim exemplar (Novembre 2004) de la revista The Federalist Debate: “Papers for federalists in Europe and the World”. La revista estí  editada per JEF (Joves Europeus Federalistes) UEF (Unió Europea Federalista), WFM (World federalist Movement) i el CESI (Centre Einstein d’Estudis Internacionals).
Bona part dels artí­cles d’aquest número estan dedicats a la reforma de la ONU (en especial del Consell de Seguretat, per a la qual proposen un seient únic per a la UE).
Destaca també especialment un artí­cle d’Antonio Mosconi titulat “Euro-Standard?” sobre si l’Euro pot rivalitzar i/o substituir el dòlar com a moneda de referència a nivell mundial.