Cada usuari amb el seu firefox

En Benjamí­ m’ha explicat com fer que en un sistema GNU/Linux cada usuari pugui tenir el firefox en la llengua que li vingui de gust.

Requisits: tenir el firefox instal·lat :)
1. Instal·lar el pack de llenguatges que porta la teva distribució (en el nostre cas, SuSE).
2. Executar a la lí­nia de comandes: /usr/bin/firefox --UILocale ca-AD
on /usr/bin/firefox és la ruta de l’executable i ca-AD és el codi d’idioma.
3. Si en lí­nia de comandes funciona, llavors només cal modificar els accessos directes de l’escriptori (KDE, GNOME o el que sigui)