Crà­tica a la Economia Ortodoxa

Aquest és el tí­tol del llibre que recull els textos i els comentaris que el Seminari d’Economia Crí­tica TAIFA ha anat recopilant al llarg dels anys en el seu estudi de les diferents escoles de pensament econòmic.
Avui, finalment, n’he pogut tenir un exemplar a la mà i la sensació de veure el treball realitzat en un llibre, si bé jo no he col·laborat directament en el procés de redacció, és inexplicable :)
Més endavant, quan el llibre estigui disponible al públic en general, ja faré un post més ampli sobre els continguts del llibre.