Software social i música

En menys de 24 hores he llegit a tres llocs diferents comentaris sobre una nova eina de software social anomenada MusicStrands, una iniciativa sorgida arran de la col·laboració entre cientí­fics espanyols i americancs i que preten aconsellar grups, àlbums i cançons en funció de les preferències musicals analitzades de les llistes músicals pròpies comparant-les amb les dels altres usuaris.

He estat mirant-m’ho una estona i al final m’he acabat decantant per un altre projecte amb una finalitat similar però basat en una tecnologia lliure, audioscrobbler. Aquí­ teniu l’enllaç RSS a la meva llista de reproducció més recent.
ACTUALITZACIÓ: aquest és l’enllaç al perfil.