Resultats del referèndum

Avui, tots els diaris duen a la portada l’amplia victòria del SI al referèndum sobre l’aprovació del tractat que estableix una constitució per Europa d’ahir a l’estat espanyol. Els resultats han estat un 76,73% dels vots vàlids pel SI, un 17,24% pel NO i un 6,03% de vots en blanc.

Per què poso ènfasi en això dels vots vàlids? Doncs perquè sovint la classe polí­tica ignora, o obvia, el fet que el dret a votar també inclou el dret a no exercir-lo, a abstenir-se.
Abstenir-se és una opció tant legitima com qualsevol altra i no es pot associar tal com pretenen alguns amb el passotisme i la indiferència (i fins i tot si això fós cert, se’n podrien extreure conclusions molt interessants) sinó que els motius de l’abstenció són tan variats i complexos com els del Si i els del No.

Una part de l’asbtenció pot ser deguda a la indiferència respecte el projecte europeu o més aviat respecte l’establiment d’una constitució per a Europa. és evident (i legitim) que a la gent li interessa més el seu entorn més proper i és comprensible que sovint no entengui que per exemple els representants espanyols fomentin l’establiment d’empreses a l’Europa de l’Est quan a Espanya la taxa d’atur és la que és. és palpable, a més, que sovint la Unió europea resta, almenys aparentment, molt lluny del ciutadà i és que malgrat bona part de la normativa que afecta al dia a dia de les persones ve dictada a nivell europeu, els estats no s’esforcen massa a explicar-ho ja que això els restaria certa legitimitat.

Però l’abstenció no només ve donada per el desinterès, el desconeixement i la falta de pedagogia dels governants, sinó que també hi ha un sector que essent conscient del procés d’integració europea simplement no s’hi veu identificat ni representat. Això s’ha fet molt evident en el cas de la Constitució Europea, el procés de redacció i aprovació de la qual van revelar fortes mancances democràtiques i molta gent s’ha trobat que aquest projecte de construcció europea no és el que li agradaria i que tampoc li ofereix vies de participació per a modificar-lo.

Per últim, també hi ha l’abstenció involuntaria, és a dir, auqella gent que tot i tenir intenció d’anar a votar, no van poder fer-ho per causes alienes a la seva voluntat: viatges d’última hora, problemes amb el cens, malaltia, accidents…

A continuació, vull mostrar que passaria si és considerés l’abstenció com una opció més dins el recompte de resultats, és a dir si l’abstenció fós considerada com a vots vàlids. He realitzat els càlculs en base a les dades oficials del Ministeri d’Interior per a Torà (el meu poble :) ) Lleida, Catalunya i l’estat espanyol.

Nota metodològica: He considerat que l’abstenció involuntaria fou d’un 20% (la qual cosa es considera un marge màxim molt generós dins la història electoral espanyola).


TORÀ LLEIDA CATALUNYA ESPANYA

Vots % Vots % Vots % Vots %
SI 206 21,22% 73.390 24,33% 1.366.927 26,25% 10.804.464 32,19%
NO 161 16,58% 34.855 11,56% 593.678 11,40% 2.428.409 7,24%
BLANCS 30 3,09% 10.602 3,51% 154.177 2,96% 849.093 2,53%
NULS 4 0,41% 931 0,31% 18.661 0,36% 122.697 0,37%
ABST 570 58,70% 181.847 60,29% 3.074.805 59,04% 19.359.017 57,68%
TOTAL 971 100,00% 301.625 100,00% 5.208.248 100,00% 33.563.680 100,00%

SI
21,22%
24,33%
26,25%
32,19%
NO
16,58%
11,56%
11,40%
7,24%
BLANCS
3,09%
3,51%
2,96%
2,53%
NULS
0,41%
0,31%
0,36%
0,37%
ABST INV.
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
ABST. VOL.
38,70%
40,29%
39,04%
37,68%

NO+ABST. VOL
55,28%
51,84%
50,44%
44,91%
SI
21,22%
24,33%
26,25%
32,19%

Si considerem els vots del NO i l’abstenció voluntaria, veiem que la majoria de la població amb dret a vot no reb precisament amb entusiasme el procés de construcció eruopea que s’està duent a terme i això suposa un fort revés a un referèndum en el que es demanava precisament que es ratifiqués una decisió presa pel govern espanyol, la de signar el tractat per al qual s’estableix una constitució per a Europa, i només un de cada tres espanyols amb dret a vot ho ha fet! Això hauria de fer reflexionar als dirigents polí­tics ja que Europa no pot fer-se d’esquenes a la majoria de la població.