Pressió fiscal

He escrit un artí­cle a la wikipèdia explicant que s’enten per pressió fiscal.