Neverwinter Nights sota Linux

Neverwinter Nights For Linux

NWN Gold For Linux

HotU For Linux!

SoU For Linux!Abans de començar

Hi dues coses que necessitarí s per a poder fer servir el client per a Linux del Neverwinter Nights apart de descarregar els arxius binaris del client:

 1. Els recursos del joc
 2. Un codi de CD

1. Recursos del joc: Necessites obtenir els recursos del joc d’una d’aquestes dues maneres:

 • d’una instal·lació previa sota MS Windows de la versió 1.29 del Neverwinter Nights (vegeu instrucions)
  O
 • d’una instal·lació del Neverwinter Nights Gold Edition (vegeu instrucions)
  O
 • d’un servidor replica que contingui els recursos del client per a Linux del Neverwinter Nights v1.29 (vegeu instrucions)

2. CD-Key: Hauràs de comprar una còpia del joc per a poder obtenir un codi de CD vàlid.


Instal·lació Usant els arxius de recursos per a Linux

1. Descarrega i extreu els continguts dels recursos del client per a Linux (nwresources129.tar.gz, 1.12 GB). Aquest arxiu es pot descarregar des desl següents servidors replica:

2. Per a una instal·lació en una llengua no anglesa, caldrí  l’arxiu d’idioma corresponent. Descarrega i extreu els arxius d’idioma dins el directori anomenat ‘nwn’ creat al pas 1. Aquests arxius es poden descarregar des dels següents servidors rèplica:

3. Descarregar els arxius binaris del client per a Linux del Neverwinter Nights. (Cal registre gratuït).

4. Extreure els continguts del client per a Linux (nwclient129.tar.gz) dins el directori anomenat ‘nwn’ creat al pas 1.

5. Actualitzar a l’última versió.

6. Jugar :). Per iniciar el Neverwinter Nights, executa ./nwn o ./dmclient des del directori d’instal·lació per executar el client de jugadors o el client DM.


Instal·lar utilitzant una instal·laciò previa sota MS Windows

1. Descarrega els arxius binaris del client per a Linux del Neverwinter Nights. (Cal registre gratuït).

2. Copia els següents arxius des de la instal·lació del Neverwinter Nights 8actualitzat com a mí­nim a la versió 1.29) sota MS Windows a un directori anomenat, per exemple, ‘nwn’:

ambient/*
data/*
dmvault/*
hak/*
localvault/*
modules/*
music/*
nwm/*
override/*
portraits/*
saves/*
servervault/*
texturepacks/*
chitin.key
patch.key
dialog.tlk
dialogF.tlk (French, German, Italian, and Spanish)

Si fas servir el protocol FTP per a transferir els arxius, assegura’t de fer-ho en mode binari.

3. Instal·la els binaris per a Linux extraïent l’arxiu descarregat al directori ‘nwn’.

4. Actualitzar a l’última versió.

5. Executa ./fixinstall des del directori ‘nwn’.

6. Jugar :). Per iniciar el Neverwinter Nights, executa ./nwn o ./dmclient des del directori d’instal·lació per executar el client de jugadors o el client DM.

Nota: Si la instal·lació sota MS Windows era una instal·lació mí­nima, afegeix les lí­nies següents a l’arxiu nwn.ini (substituint el punt de muntatge del CD si aquest no és /mnt/cdrom) i munta el disc de joc.

[Alias] CD0=/mnt/cdrom
AMBIENT=/mnt/cdrom/ambient
MUSIC=/mnt/cdrom/music

Per a informació sobre com actualitzar a una instal·lació completa vegeu http://nwn.bioware.com/support/techfaq.html#05


Instal·lar NWN Gold

Neverwinter Nights Gold
Nota: Aquestes instruccions només són ví lides per a la versió en anglès dels EEUU del NWN Gold Edition.
Per instal·lar el pack d’expansió:

 1. Crea un directori on vulguins instal·lar el Neverwinter Nights (directori de destinació). Neverwinter Nights Gold requereix 2.6 GB d’espai lliure al disc dur.
 2. Extreu disk2.zip del segon disc al directori de destinació.
 3. Extreu disk3.zip del tercer disc al directori de destinació.
 4. Extreu disk4.zip del quart disc al directori de destinació.
 5. Extreu Data_Shared.zip del primer disc al directori de destinació (sobrescriu-ho tot).
 6. Extreu Language_data.zip del primer disc al directori de destinació (sobrescriu-ho tot).
 7. Extreu Language_update.zip del primer disc al directori de destinació (sobrescriu-ho tot).
 8. Descarregar els arxius binaris del client per a Linux del Neverwinter Nights. (Cal registre gratuït).
 9. Executa ./fixinstall des del directori de destinació.
 10. Per iniciar el Neverwinter Nights, executa ./nwn o ./dmclient des del directori d’instal·lació per executar el client de jugadors o el client DM.

Per exemple (assumint que el CDs s’automunten a /mnt/cdrom):

mkdir nwn
cd nwn
(inserta CD 2)
unzip /mnt/cdrom/disk2.zip
eject

(inserta CD 3)
unzip /mnt/cdrom/disk3.zip
eject
(inserta CD 4)
unzip /mnt/cdrom/disk4.zip
eject
(inserta CD 1)
unzip -o /mnt/cdrom/Data_Shared.zip
unzip -o /mnt/cdrom/Language_data.zip
unzip -o /mnt/cdrom/Language_update.zip
(descarrega nwclientgold.tar.gz)
tar -xzf ~/nwclientgold.tar.gz
./fixinstall
./nwn

Observa que el client per a Linux no reproduceix els videos de les campanyes. Per a estalviar espai (250 MB), pots esborrar-les o afegir -x “*.bik” a les comandes unzip si no tens intenció de visualitzar-les amb un reproductor extern.


Instal·lar el pack d’expansió Shadows of Undrentide

Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide
Nota – Els scripts d’instal·lació per a Linux install inclosos al CD Shadows of Undrentide (English) broken.

Per instal·lar el pack d’extensió:

 1. Instal·la el client per a Linux Client com s’ha explicat abans.
 2. Extreu els 4 arxius zip situats a l’arrel del CD de Shadows of Undrentide al directori nwn (sobrescriu-ho tot).
 3. Esborra arxius patch obsolets.
 4. Executa ./fixinstall.

Per exemple (assumint nwn estí  instal·lat al directori home i el CD estí  muntat a /mnt/cdrom):


cd ~/nwn
unzip /mnt/cdrom/Data_Shared.zip
unzip /mnt/cdrom/Language_data.zip
unzip /mnt/cdrom/Language_update.zip
unzip /mnt/cdrom/Data_Linux.zip
rm data/patch.bif
rm patch.key
./fixinstall

Executa ./nwn normalment per jugar.

La instal·lació requereix 620 MB lliures de disc dur. Com que el client per a Linux no reproduceix els videos de les campanyes. Per a estalviar espai (100 MB), pots esborrar-les o afegir -x “*.bik” a les comandes unzip si no tens intenció de visualitzar-les amb un reproductor extern.


Instal·lar pack d’expansió Hordes of the Underdark

Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark

Nota – La versió per a Linux de Hordes of the Underdark s’instal·la a la versió 1.61.

 1. Instal·la el client per a Linux Client com s’ha explicat abans.
 2. Si existeixen, esborra els arxius patch.key, data/patch.bif, xp1patch.key, data/xp1patch.bif, i qualsevol altre fitxer proporcionats per BioWare en sobreescriure.
 3. Extreu Data_Shared.zip del CD Hordes of the Underdark al directori del Neverwinter Nights (nwn).
 4. Extreu Language_data.zip del CD Hordes of the Underdark al directori del Neverwinter Nights (nwn), sobrescriu-ho tot.
 5. Extreu Language_update.zip del CD Hordes of the Underdark al directori del Neverwinter Nights (nwn), sobrescriu-ho tot.
 6. Descarregar els arxius binaris del client HotU per a Linux. (registre gratuït).
 7. Executa ./fixinstall des del directori nwn.
 8. Executa ./nwn normalment per a jugar.

La instal·lació requereix 940 MB d’espai lliure al disc dur. Com que el client per a Linux no reproduceix els videos de les campanyes. Per a estalviar espai (40 MB), pots esborrar-les o afegir -x “*.bik” a les comandes unzip si no tens intenció de visualitzar-les amb un reproductor extern.


Llibreries SDL

El client per a Neverwinter Nights utilitza Simple DirectMedia Layer (SDL) library, vegeu readme-SDL.txt per a més detalls. Podeu descarregar els arxius SDL mitjançant els enllaços següents:

Enllaços