HUUBS

Via Puntbarra he descobert HUUBS, un cercador de noticies. Ara per ara el servei estí  en fase beta i la interfí­cie és molt limitada (tot i que la senzillesa és també bellesa :p ) però té una caracterí­stica que trobo molt interessant i que diria que no havia vist enlloc abans (en un lloc de notí­cies s’entén) que és oferir fils RSS de les cerques cosa que permet realitzar seguiments de noticies relacionades amb un tema o un concepte amb una gran facilitat!