CUCWeb

CUCWeb és un corpus linguí­stic del català construït a partir de la web. és a dir, un recull de paraules (extretes de pàgines web en català del domini .es) indexades i una interfí­cie que permet fer cerques morfosintàctiques complexes i veure la seva utilització en textos.
El CUCWeb és fruit del treball de la Càtedra Telefónica de producció multimedia i del GLiCom de la UPF.