Constitució Europea Fà cil

Recentment diverses associacions en favor de les persones discapacitades, en col·laboració amb professors universitaris han publicat una versió de la Constitució Europea “accessible” per a aquests col·lectius.
Encara que d’entrada em semblen molt bona idea aquests esforços fer fer els textos legals més intel·ligibles per a les persones amb més dificultats de comprensió he de fer algunes crí­tiques.

En primer lloc, el fet que això vingui per iniciativa de fundacions i organitzacions privades (si bé les universitats que hi col·laboren són universitats públiques) en comptes de ser directament una iniciativa de l’estat que hauria de vetllar perquè tots els seus ciutadans poguessin participar d’una vida polí­tica plena.

En segon lloc, el fet que això s’hagi dut a terme després del referèndum. I abans? no era prou important que aquest públic sapigués que diu el text que se’ns demanava ratificar.

En tercer lloc, el fet que en aquesta versió “fí cil” només inclou les parts I i II del tractat (sí­mbols de la Unió i Carta dels Drets Fonamentals) ignorant per complet la part restant (ni tan sols menciona que existeix!).

En quart lloc, presenta una Unió Europea molt paternalista i poc objectiva.

En cinqué lloc manipula les paraules per a tergiversar-ne el significat.
ex: l’expressió “la unió fomentarí  el comerç lliure i just entre els pobles” per “la unió facilita el comerç just” que té unes connotacions i un significat propi clarament diferent i fins i tot a vegades contrari.

Text original: Extracto de la Constitución Europea de Fácil Lectura