Fons i Plans de Pensions a Espanya (2004)

Unes quantes dades extretes de l’Informe de Seguros y Pensiones 2004 presentat ahir per la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economí­a y Hacienda).

Patrimoni gestionat pels fons de pensions (a 31-12-2004): 63.136 milions d’euros
Aportacions a fons de pensions (2004): 7.133 milions d’euros
* Augment respecte l’any anterior: 10,77%
* % d’aquestes aportacions destinada a plans de pensions individuals: 75,66%

Nombre de fons de pensions existents: 1.163
* Augment del nombre de fons de pensions: 10,34%
Nombre de plans de pensions existents: 3.120
* Augment respecte l’any anterior: 5,83%

* % plans d’empresa: 59,62%
* % plans individuals: 32,63%
* % plans de modalitat associada: 7,75%

* % plans d’aportació definida: 68,01% (7,83% més respecte l’any anterior)
* % plans de prestació definida: 0,93% (17,14% menys respecte l’any anterior)
* % plans de tipus mitxe: 31,06% (2,54% més respecte l’any anterior)

Nombre de partí­ceps: 8.601.513
* Augment respecte l’any anterior: 19,71%

Concentració de plans de pensions entre partí­ceps del grup d’edat 31-51 anys: 54,59% dels plans individuals, 58,78% dels plans associats i 60,7% dels plans d’empresa

Aportacions inferiors a 900 euros: 80,81% dels plans individuals, 86,24% dels plans associats i 78,21% dels plans d’empresa

Prestacions satisfetes: 1.918,27 milions d’euros
* Augment respecte l’any anterior: 4,65%
* % prestacions per jubilació: 82,1%
* % prestacions per invalidesa: 8,9%
* % prestacions per decés: 9%

Font: Informe de Seguros y Pensiones 2004 (Ministerio de Economí­a y HaciendaDirección general de Seguros y Fondos de Pensiones)