Perspectives financeres de la UE

Per al proper Cafè Europa he hagut de preparat una mica el tema de les perspectives financeres de la Unió Europea. Fruit d’això n’ha sorgit una sèrie d’artí­cles per a la viquipèdia: