Reinventar l’ensenyament: els reptes de l’educació pública catalana en l’era de la globalització

Sota el tí­tol de Reinventar l’ensenyament: els reptes de l’educació pública catalana en l’era de la globalització la CEPC ha editat un recull d’articles de professors de les universitats dels països catalans al voltant del tema dels reptes de l’ensenyament, i de l’ensenyament en catalí . Així­, trobem un article sobre el catalí  a les balears, un sobre l’experiència de l’escola “La Bressola” a la Catalunya Nord, etc.

Voldria destacar especialment l’article de Pelai Pagès, professor d’història de la Universitat de Barcelona sobre l’ensenyament com a motor de transformació social en el qual fa una aproximació història al que significí  l’educació popular a carrec d’ateneus obrers i ateneus llibertaris a casa nostra.

Fitxa bibliogrí fica:
Tí­tol: Reinventar l’ensenyament: els reptes de l’educació pública catalana en l’era de la globalització
Autor: Varis Autors
Editorial: Edicions de la CEPC
Any d’edició: 2002
Pí gines: 125
ISBN: 84-930064-8-3