Modern Economics: the Problem and a Solution (Tony Lawson)

Aquest és el segon capí­tol de A guide to what’s wrong in economics a càrrec de Tony Lawson professor de la Universitat de Cambridge (Regne Unit). Per a Lawson el problema de l’economia és que en comptes d’observar la realitat social i a continuació determinar un mètode d’anàlisi adequat, els economistes han escollit primer un determinat mètode i han decidit aplicar-lo a totes les realitats socials.

Per què els economistes actuen així­? Doncs perquè des de sempre l’economia sempre ha perseguit ésser reconeguda com a ciència i creu que el camí­ per aconseguir-ho és la modelització i la formulació matemàtica. Aquesta creença és completament errònia ja que si existeix alguna cosa intrí­nseca en la ciència és la recerca de les causes del fenòmen d’interès i això depen molt més de la creativitat, la imaginació, l’analogia, etc.