Els preus del petroli ajustats a l’inflació

Via Microsiervos, descobreixo un article i un grí fic que feia temps que cercava sense massa èxit sobre l’evolució dels preus del petroli en termes reals, és a dir, sense tenir en compte l’efecte de l’inflació.

Oil inflation

Tim McMahon: Inflation Adjusted Oil Price Chart (Financial Trend Forecaster).
Grí fic: Petroli i inflació
Microsiervos: El precio del petroleo.