Where Do Economies Come From? The Missing Story (Anne Mayhew)

Cinqué capí­tol de A guide to what’s wrong in economics, Where Do Economies Come From? The Missing Story a càrrec de Anne Mayhew de la Universitat de Tennessee (EEUU).

Es tracta d’un breu article en el qual es reivindica la importància de les normes i les convencions en l’economia i es critica la teoria neoclàssica que afirma que l’economia és l’estudi de les decisions dels individus.

Per tal d’il·lustrar la importància de les normes, i en el fons de les institucions, la autora utilitza un conte d’un extraterrestre que visita la terra en diferents moments del temps i els mecanismes per a satisfer les necessitats bàsiques són radicalment diferents.
Retornant a la realitat, analitza les dificultats de les forces d’ocupació nord-americanes a l’Iraq per tal d’imposar el ‘lliure mercat’ i que atribueix a les dificultats de canviar les institucions i les normes de conducta anteriors.

També dedica una part a analitzar com es creen i es transformen (o es perpetuen) les institucions i posa com a exemple els subsidis agrí­coles als EEUU, nascuts a la dècada de 1930 per eradicar la pobresa al camp, i que avui es mantenen com un subsidi directe als pagesos més rics i propietaris de grans extensions de terres gràcies a l’acció de lobbies polí­tics.

Mayhew critica que els manuals d’economia no donen cap mena d’importància a les normes que menen les conductes dels individus i dels mercats i simplement s’assumeix q tothom les coneix, que són immutables i que, per tant, són exògenes.