How to Look at Economics Critically: Some Suggestions (Renato Di Ruzza, Joseph Halevi)

Tretzé capí­tol de A guide to what’s wrong in economics a càrrec de Renato Di Ruzza de la University of Sydney (Australia) i Joseph Halevi de la Université Pierre Mendès (França).

L’article s’articula al voltant de dues qüestions bàsiques:

  • La primera, per què la major part de les ecoles econòmiques són tant impermeables a les influències externes (i crí­tiques) que permetrien un millor anàlisi de la realitat?
  • I la segona, és al respecte de la falta de pluralisme que afecta la dimensió ideològica i polí­tica de l’economia i que converteix l’economia en una disciplina “teològica”.

A continuació analitza crí­ticament diferents escoles econòmiques: clàssics, marxistes, walrasians, keynesias i sraffians.

La veritat és que tot l’article és bastant confós i no queda molt clar on volen anar a parar els autors. I més després d’un ‘últim paràgraf en el qual s’afirma que malgrat totes les escoles són criticables per la seva incapacitat de conectar amb el seu ‘context històric’, la crí­tica polí­tica i democràtica ha de centrar-se en l’economia neoclàssica (mainstream economics).