El negoci de les presons als EEUU

Llegeixo a Rebelión un article molt complet sobre el treball en condicions de semiesclavitut a les presons nordamericanes. I és que no es pot ignorar l’esectacular augment de la població reclosa als EEUU durant la última dècada i el paral·lel augment de les presons privades tant en nombre, com en quantitat de reclusos com en importí ncia econòmica.


La industria en las cárceles de EEUU: ¿un gran negocio o nueva forma de esclavitud?