España en cifras 2005

Gràcies als companys/es del Seminari Taifa, descobreixo la publicació de l’INE España en cifras 2005.

España en cifras 2005 és una obra eminentment enfocada a l’àmbit divulgatiu i pedagògic que ofereix de forma molt simple i didàctica els principals indicadors estadí­stics en les diferents àrees d’anàlisi en que es divideix (població, educació, salut, economia, agricultura, transports, justí­cia…).