Espanya amaga febleses darrera d’una aparent vitalitat econòmica

El passat divendres 21 d’abril, el diari francès Le Monde va publicar sota el tí­tol de L’Espagne cache des faiblesses sous son apparente vitalité économique un article on destaca l’enorme fragilitat del creixement econòmic espanyol, molt estretament lligat a la construcció, a l’esperiral creixent de preus de l’habitatge i al crèdit barat que ha permès un elevat endeutament de les llars espanyoles.

L’elevat percentatge de la renda familiar bruta disponible que es destina a pagar les hipòteques immobiliaries juntament amb el fet que la major part dels crèdits hipotecaris actuals estan subjectes a un tipus d’interès variable fan que una possible pujada dels tipus d’interès podria causar un gran augment del nombre de families que declaren que tenen problemes per arribar a final de mes (molt millor indicador de l’evolució del benestar que no pas el creixement del PIB) així­ com suposar un descens del creixement econòmic a nivell agregat.

Article original (en francès): L’Espagne cache des faiblesses sous son apparente vitalité économique
LE MONDE | 21.04.06 © Le Monde.fr
Traducció al castellí  (via Bitácora de stivie): España oculta debilidades tras su aparente vitalidad económica