1. maj

Avui, 1 de maig és el dia internacional dels treballadors.

Com a nota noruega aquí­ us deixo la Internacional en Noruec (Bokmal)

Internasjonalen

Opp alle jordens bundne trelle,
opp, I som sulten knuget har!
Nu drí¸nner det av rettens velde,
til siste kamp der gjí¸res klar.
Alt det gamle vi med jorden jevner,
opp slaver nu til frihet frem!
Vi intet har, men alt vi evner
til rydning for ví¥rt samfunns hjem.

Sí¥ samles vi pí¥ valen,
seiren vet vi at vi fí¥r,
og Internasjonalen
skal fí¥ sin folkeví¥r.

I hí¸yden vi ei frelse venter
hos guder eller fyrsters flokk.
Nei, selv i samling vi den henter:
i fellesskap vi vinner nok.
Alt det stjí¥lne tilbake vi krever,
og for ví¥r í¥nd et frihets vern!
Ví¥r egen hammer selv vi hever
og slí¥r, mens vi har varme jern.

Imot oss statens lover bí¸yes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike fí¸yes,
mens ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i stí¸vet:
Vi stiller frihets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli í¸vet,
slik vil vi ha ví¥rt samfunns lov.

Ved ofringen til Mammons í¦re
har gullets konger aldri hatt
et annet mí¥l enn det í¥ tí¦re
pí¥ proletarens arbeidskraft.
Denne bande, ved ví¥rt slit og plage,
til en mektig rikdom kom.
Og ní¥r vi fordrer den tilbake
forlanger vi ví¥r eiendom.

Med krigsbegeistring de oss fyller,
de konger, fí¸r vi skal i slag.
Men voldens herrer vekk vi skyller
pí¥ massemytteriets dag.
Bí¦r da streikerí¥nden inn i hí¦ren
og pí¥ neste krigs signal:
Vi sier nei til helteí¦ren
og skyter hí¦rens general.

Arbeider, bonder, ví¥re hí¦re
de stí¸rste er som stevner frem!
Ví¥r arvedel skal jorden ví¦re,
vi sammen bygge vil ví¥rt hjem.
Som av rovdyr ví¥rt blod er blitt suget,
men endelig slí¥r vi dem ned. –
Og mí¸rket, som sí¥ tungt oss knuget,
gir plass for solens lys og fred.


Tekst: Eugene Pottier / Olav Kringen
Mel: Adolphe og Pierre Degeyter

Més informació a la wikipedia: May Day (en anglès)

Més informació a la wikisource: Internasjonalen (en noruec)