SI…NO…NO SE/NO CONTESTA…NUL…EN BLANC…ABSTENIR-SE…

No vull entrar a discutir si aquest és un bon o mal estatut o que cal votar … De fet una de les coses bones d’estar aquí­o a Noruega és que pots veure la polí­tica catalana i espanyola des d’una perspectiva diferent sense correr el risc de deixar-te endur per l’actualitat inmediata.

D’entrada reconec obertament que no he fet l’esforç de llegir-me el text de l’estatut (com molts dels que acudiran a les urnes em temo).

Tothom sembla coincidir amb que aquest estatut proporcionarí  a Catalunya un major nivell d’autogovern. Un dels objectius d’aquest projecte d’estatut era blindar les competències de catalunya davant possibles relectures restrictives per part del Tribunal Constitucional (com va succeir durant la legislatura anterior amb el PP al govern) i contemplar algunes competències que no es van contemplar en l’anterior estatut perquè simplement eren inexistents.

Això em porta a preguntar-me quant de temps trigarí  aquest nou estatut a patir els problemes de l’estatut actual. La naturalesa canviant de la societat fara que apareguin nous reptes que el projecte d’estatut que segurament no podem preveure avui en dia i ens tornarem a trovar en una situació similar en la qual el TC amparat en un estatut que especifica les competències podrí  denegar les que no estan contemplades al text. Que farem llavors? un nou estatut? No seria potser millor afrontar el problema de la reforma del Tribunal Constitucional?

O potser reobrir el debat territorial espanyol de debò un cop ja les pors del retorn al franquisme estan oblidades.

Evidentment tot això és polí­tica ficció i res d’això passarí  perquè sempre és més fí cil posar pegats allí  on no toca i qui dia passa any empeny…