SuSE Linux 10.1 – XGL

Fa uns dies que vaig actualitzar el portatil a la nova SuSE 10.1. La impressió general és bona. En la lí­nea del que SuSE ens te acostumats; amb una molt bona detecció i configuració del maquinari i una molt bona integració entre KDE i GNOME (GNOME però sempre una versió per darrera de la última publicada :( ). Em quedava però instal·lar els controladors (propietaris) de la targeta grí fica per a poder activar el 3D i poder comprovar la novetat més espectacular que incorpora la nova versió de SuSE, el XGL. Encara no he tingut ocasió de compovar-ne el rendiment en ple treball però he estat provant-los una estona i els efectes que s’aconsegueixen són realment espectaculars (clar que no sembla que itnguin massa utilitat productiva :p ). Cada dia Linux s’assembla menys a la lí­nia de comandes original ;)

Videos de demostració (via Novell)

  1. True transparency .mpg (12MB)| .ogg (3.7MB) | streaming flash
  2. Zoom .mpg (8.5MB) | streaming flash
  3. Desktop Organization .mpg (16MB) | .ogg (5.7MB) | streaming flash
  4. Spinning Cube .mpg (16MB) | .ogg (7.1MB) | streaming flash