As We May Think (by Vannevar Bush)

As We May Think és un article publicat el juliol de 1945 (poc abans del final de la Segona Guerra Mundial) a The Atlantic Monthly per Vannevar Bush sobre quina ha de ser la tasca dels cientí­fics un cop acabada la guerra. Bush proposa anar en la direcció d’implementar un sistema que millori l’accessibilitat al coneixement que la humanitat ha produït fins ara. Preò Bush va més enllí  i tracta d’imaginar com seria aquest invent ideal. El Memex (nom que Bush proposa per aquest invent futurista) contempla algunes de les tecnologies del que avui anomenen l’era de la informació com ara els ordinadors personals, Internet, l’hipertext i la World Wide Web així­ com reconeixedors de veu i òptics i enciclopèdies en lí­nia.

Text original en anglès: As We May Think
Traducció al castellí : Cómo podrí­amos pensar (traducció de Ernesto Arbeloa)