Around this date in the past… 0.5.01


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ]

He corregit un error dels plugins Around this date in the past… i Around this date in the past… Widget Edition.

En concret el que passava és que m’havia oblidat de passar el parí metre $limit a la consulta SQL. Ara ja estí  solucionat.

Podeu descarregar-le la última versió (0.5.01) aquí­:[ ENGLISH VERSION ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]

He corregido un error de los plugins Around this date in the past… y Around this date in the past… Widget Edition.

En concreto, lo que pasaba es que me oblidé de pasar el parámetro $limit a la consulta SQL. Ya está solucionado.

Podeis descargar la última versión (0.5.01) aquí­:[ VERSIÓ EN CATALí€ ] [ VERSIÓN EN CASTELLANO ]

I fixed a bug in the Around this date in the past… and Around this date in the past… Widget Edition plugins.

The problem was that I forgot to pass the parameter $limit to the SQL query. Now, it works.

You can download last version (0.5.01) here: