Hack per al plugin Search Everything v. 2.2


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSION EN CASTELLANO ]

De cara a un plugin que estic preparant, necessitava poder cercar dins dels miniposts (per defecte, el filtre que fa que no surtin en portada també afecta la cerca). “Afortunadament” en pof fa un temps va tenir el mateix problema que jo i va modificar el plugin Search Everything per a que cerqués també dins dels miniposts.

Per a complicar més la cosa, no en tenia prou amb cercar el contingut dels miniposts, necessitava poder cercar dins les metadates dels posts que fóssin miniposts. Sí­, ja sé que això sembla voler buscar-li tres peus al gat, però era necessí ri. Com que la última versió del plugin Search Everything ho permet, l’he agafat i l’hi he afegit el hack d’en pof.

Si a algú li és d’utilitat aquí­ teniu la versió 2.2 del plugin modificada: Search Everything v. 2.2 (miniposts)

NOTA: He afegit el hack de miniposts a la funció del filtre de “cercar pí gines” ja que és la més probable que estigui activada, però, de fet, podria estar en qualsevol dels altres filtres.


[ ENGLISH VERSION ] [ VERSIÓ EN CATALí€ ]

He modificado el plugin Search Everything (versión 2.2) para que busque también dentro de los posts que son miniposts. La modificación se basa en la que pof hizo en su dia (“Miniposts, bookmarks i clipblog”).

Podeis descargar la versión 2.2 del plugin modificada de aquí­: Search Everything v. 2.2 (miniposts)

NOTA: He añadido el hack de miniposts a la función del filtre para “buscar en páginas” ya que es el más probable que este activado, pero, de hecho, podrí­a estar en qualquiera de los otros filtros.


[ VERSIÓ EN CATALí€ ] [ VERSIÓN EN CASTELLANO ]

I modified the plugin Search Everything (version 2.2) in order to make it inside the miniposts posts. This hack is based in the one that pof did once ago (“Miniposts, bookmarks i clipblog”).

You can download the modification of the 2.2 plugin version here: Search Everything v. 2.2 (miniposts)

NOTA: I added the miniposts’ hack to the function’s filter for “searching in pages” as it is the most likely option to be active, but, in fact, it could be in any other filter.