Anà lisi estadà­stic territorialitzat de l’abstenció

Interessant aní lisi. Però seria molt millor utilitzar les dades de les passades eleccions al parlament de Catalunya. Tot i que la tendència hauria de ser similar, les eleccions al Parlament Europeu són una mica com el tema de l’Estaut i molts prefereixen anar a la platja que a votar.