La Barcelona que podria haver estat….

Fins al proper mes d’octubre es pot veure al Museu d’Història de la Ciutat – Conjunt Monumental de la Plaça del Rei l’exposició G.A.T.C.P.A.C. Una nova arquitectura per a una nova ciutat. 1928-1939 dins els actes del 75è Aniversari de la Proclamació de la II República.

La mostra, organitzada pel Museu d’Història de la Ciutat i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, recull les propostes modernitzadores que el Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans pel Progrés de l’Arquitectura Contemporí nia (G.A.T.C.P.A.C.) va realitzar durant la Segona República. En la majoria dels casos, aquests projectes no es van poder fer realitat a causa de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. En resum, un passegi per la Barcelona que podria haver estat…


Exposició G.A.T.C.P.A.C. Una nova arquitectura per a una nova ciutat. 1928-1939 dins els actes del 75è Aniversari de la Proclamació de la II República

Lloc: Museu d’Història de la Ciutat – Conjunt Monumental de la Plaça del Rei (Barcelona)
Data fi: 08/10/2006