Sur o no sur

Portada Sur o no sur

Tí­tol: Sur o no sur. Los derechos sociales de las personas inmigradas
Idioma: Castellí 
Autors: Mónica Torres, Xavier Seuba, Marco Aparicio, Gerardo Pisarello i Vanesa Valiño (coords.). Observatori DESC
Editorial: Icaria Editorial
Col·lecció: Ακαδημεια
Any: 2006
ISBN: 84-7426-852-4
WWW: Sur o no sur. Los derechos sociales de las personas inmigradas
WWW: Observatori DESC
Pí gines: 168
PVP: 12,50 EUR.

Aquesta publicació revela des d’una perspectiva sociològica l’abisme que existeix entre l’aportació quotidiana dels immigrants i el tracte discriminatori que aquests reben en l’í mbit laboral, educacional, habitacional o sanitari.
Des d’un punt de vista jurí­dic, es constata com amb freqüència el tracte quotidií  vulnera la pròpia legalitat constitucional i internacional. Finalment, la publicació analitza la situació dels immigrants des d’una perspectiva filosòfic polí­tica, basada en el reconeixement efectiu de la llibertat de circulació i la implantació progressiva d’una ciutadania de residència.

Sur o no sur. Los derechos sociales de las personas inmigradas

Després una primera introducció sobre la importí ncia de garantir els Drets Socials a la població migrant, degut a la creixent presència de població immigrant a Catalunya i Espanya i a la importí ncia de la protecció d’aquests drets per a la creació d’una ciutadania plural i inclusiva, s’analitzen en capí­tols separats ela situació actual de l’accés als drets al Treball, a l’Educació, a la Salut i a l’Habitatge per part de la població immigrant. Es posa especial èmfasi en la problemí tica de l’accés a aquests drets, especialment, en els casos d’immigrants en situació irregular i la vulneració dels Drets Fonamentals i del principi de no discriminació que suposa la situació actual.