Arxiu mensual: agost de 2006

Lectura/Escriptura en NTFS sota linux

Passos per a tenir accés de lectura i escriptura a la partició NTFS on tenim el Windows XP que cohabita amb el Linux.

 1. Instalar FUSE
 2. Instalar el driver ntfs-3g
 3. Si no s’ha carregat el modul fuse,
  modprobe fuse
 4. ntfs-3g /dev/sda1 /windisk -o silent,umask=0,local=es_ES.utf8

  (canviar /dev/sda1 per la partició que sigui i /windisk pel punt de muntatge que vulguem)

 5. Afegir la lí­nia següent al fstab (modificant el que convingui):
  /dev/sda1      /windisk       ntfs-3g silent,umask=0,locale=es_ES.utf8,no_def_opts,allow_other 0 0
  

Nous keynesians i RBCs

Al blog del professor G. Mankiw llegeixo aquest acudit. :)

A group of macroeconomists are sitting on a panel at a conference discussing developments in the discipline.
In a heated exchange, the New Keynesian says to the Real Business Cyclist: “You guys have put macroeconomics back twenty years with this nonsense!”
The Real Business Cyclist smiles and says “So you DO believe in negative productivity shocks after all”.

Big Macs i salaris

El servei d’estudis de l’entitat financera suïssa UBS, UBS Wealth Management Research, ha publicat un informe en el qual combina una enquesta internacional de salaris amb la metodologia de l’Índex Big Mac del setmanari econòmic The Economist per tal de realitzar una comparativa internacional de salaris reals.

L’informe mostra quant costa un Big Mac en hores de treball en diferents països. De mitjana cal treballar uns 35 minuts per a poder comprar un Big Mac, però hi ha grans diferències a nivell internacional. Oslo, Londres i Copenhagen es mantenen com les ciutats més cares. Tot i que d’altra banda els països escandinaus són els que presenten un majors salaris. Això fa que mentre als països nòrdics o a Suïssa calguin entre 15 i 20 minuts de treball per a poder comprar un Big Mac, a llatinoamèrica calgui una hora i mitja.

 • Oslo: 97 minuts
 • Copenhagen: 18 minuts
 • Nova York: 13 minuts
 • Chicago: 12 minuts
 • Barcelona: 21 minuts
 • Madrid: 19 minuts
 • Bogotí : 97 minuts
 • Caracas: 85 minuts
 • Nairobi: 91 minuts
 • Bangkok: 67 minuts

En termes de salaris reals els llocs capdavanters se’ls enduen Zurich i Ginebra, seguides de Dublin Los Angeles i Luxemburg mentre que a la cua trobem Manila, Delhi, Bombai, Jakarta i Bangkok.

L’informe també revela que als països asií tics els treballadors es veuen obligats a compensar uns menors salaris amb un major nombre d’hores treballades.

No obstant, l’informe presenta una greu limitació i és que es basa en el salari disponible, és a dir, salari brut menys impostos i cotitzacions socials. Això fa que els països nord-europeus presentin uns menors salaris comparats amb altres països amb una menor pressió fiscal, però també amb un menor nivell de prestació de serveis públics. Si analitzéssim per exemple la renta disponible un cop excloses les despeses en protecció social, pública o privada, observarí­em que les ciutats escandinaves escalarien posicions degut a que s’equipararien amb els majors salaris nets de països més liberals i a que la provisió pública de béns públics és més barata que la provisió privada.

Més informació

Nota de premsa: 2006 UBS Study “Prices and Earnings” (en anglès)
Nota de premsa: 2006 UBS Study “Prices and Earnings” (en anglès en format PDF, inclou taules)
Informe complet: Prices and Earnings, 2006 issue (en anglès, en format PDF)
Informe 2005: Prices and Earnings, 2005 update (en anglès, en format PDF)
Wikipedia: Índex Big Mac
The Economist: McCurrencies (en anglès, taula de tipus de canvi PPA Big Mac)
ElPaí­s.es: Lo que cuesta una hamburguesa… en horas de trabajo (en castellí , accés restringit per a subscriptors)
El Blog Samón: Hamburguesas y trabajo: el í­ndice Big Mac revisitado (en castellí )

Nova dotació per al Fons de Reserva de la Seguretat Social (juliol 2006)

Com ja ve sent tradicional al juliol, el passat 14 de juliol, consell de ministres va aprovar una nova aportació de 3.800 milions d’euros al Fons de Rerserva de la Seguretat Social. Aquesta aportació es suma a la realitzada el passat 10 de febrer per valor de 3.700 milions d’euros i fa ascendir el valor total del fons a més de 35.000 milions d’euros que equival a un 3,89% del PIB o a prop de 7 mesos de la nòmina de pensions.

Nota de premsa: El Gobierno aprueba una nueva dotación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social de 3.800 millones de euros.
Grí fics: Dotaciones aprobadas por Acuerdo de Consejo de Ministro y evolución general del Fondo de Reserva

Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social (2006)

Gobierno, patronal y sindicatos firman la reforma para asegurar el futuro de las pensiones
El pasado 13 de julio, gobierno, las organizaciones patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CC.OO, firmaron el “Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social”. El acuerdo final es muy parecido a las Propuestas de medidas de reforma de la Seguridad Social que remitió el gobierno a sindicatos y patronal el noviembre pasado. Dicho acuerdo consta de cinco ejes básicos.

El primer lugar, adecuar los gastos y los ingresos de la seguridad social para garantizar su sostenibilidad.
En segundo lugar mejora y extensión de los complementos de mí­nimos.
En tercer lugar alcanzar una mayor proporción entre el esfuerzo contributivo y los derechos generados.
En cuarto lugar, incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad obligatoria de jubilación.
Y por último avanzar en el proceso de simplificación y “racionalización” del sistema de regí­menes de la Seguridad Social.
Continua la lectura de Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social (2006)

Al voltant de… La deslocalització empresarial

Al voltant de la deslocalització empresarial (© imatge: Edicions de la UdL)
Tí­tol: La deslocalització empresarial
Autors: Pep Lobera, David Llistar, Josep Manel Busqueta
Edita: Centre de Cooperació Internacional, Centre d’Informació i Documentació per al Desenvolupament, Universitat de Lleida i
Centre de Cultures Transfronterer
Editorial: Edicions de la Universitat de Lleida
Col·lecció: Al voltant de… Quaderns de cooperació Internacional de la UDL
ISSN: 1697-3054
Pí gines: 38 pí gines
PVP: 6 Eur.
Document PDF: Al voltant de la deslocalització empresarial
WWW: Observatori del Deute en la Globalització
WWW: Seminari d’Economia Crí­tica Taifa
WWW: Centre de Cooperació Internacional de la Universitat de Lleida

és important conèixer les causes que porten les empreses a traslladar la producció a un altre lloc, per poder-ne fer una aní lisi crí­tica i contrastada. Aquest quadern aborda el tema de les deslocalitzacions d’una forma planera i divulgativa i ens atansa a aquesta dura realitat. Dedica també una part a explicar el perquè de l’alt nombre d’empreses que han fugit de Catalunya i en especial de les comarques de ponent.