Big Macs i salaris

El servei d’estudis de l’entitat financera suïssa UBS, UBS Wealth Management Research, ha publicat un informe en el qual combina una enquesta internacional de salaris amb la metodologia de l’Índex Big Mac del setmanari econòmic The Economist per tal de realitzar una comparativa internacional de salaris reals.

L’informe mostra quant costa un Big Mac en hores de treball en diferents països. De mitjana cal treballar uns 35 minuts per a poder comprar un Big Mac, però hi ha grans diferències a nivell internacional. Oslo, Londres i Copenhagen es mantenen com les ciutats més cares. Tot i que d’altra banda els països escandinaus són els que presenten un majors salaris. Això fa que mentre als països nòrdics o a Suïssa calguin entre 15 i 20 minuts de treball per a poder comprar un Big Mac, a llatinoamèrica calgui una hora i mitja.

  • Oslo: 97 minuts
  • Copenhagen: 18 minuts
  • Nova York: 13 minuts
  • Chicago: 12 minuts
  • Barcelona: 21 minuts
  • Madrid: 19 minuts
  • Bogotí : 97 minuts
  • Caracas: 85 minuts
  • Nairobi: 91 minuts
  • Bangkok: 67 minuts

En termes de salaris reals els llocs capdavanters se’ls enduen Zurich i Ginebra, seguides de Dublin Los Angeles i Luxemburg mentre que a la cua trobem Manila, Delhi, Bombai, Jakarta i Bangkok.

L’informe també revela que als països asií tics els treballadors es veuen obligats a compensar uns menors salaris amb un major nombre d’hores treballades.

No obstant, l’informe presenta una greu limitació i és que es basa en el salari disponible, és a dir, salari brut menys impostos i cotitzacions socials. Això fa que els països nord-europeus presentin uns menors salaris comparats amb altres països amb una menor pressió fiscal, però també amb un menor nivell de prestació de serveis públics. Si analitzéssim per exemple la renta disponible un cop excloses les despeses en protecció social, pública o privada, observarí­em que les ciutats escandinaves escalarien posicions degut a que s’equipararien amb els majors salaris nets de països més liberals i a que la provisió pública de béns públics és més barata que la provisió privada.

Més informació

Nota de premsa: 2006 UBS Study “Prices and Earnings” (en anglès)
Nota de premsa: 2006 UBS Study “Prices and Earnings” (en anglès en format PDF, inclou taules)
Informe complet: Prices and Earnings, 2006 issue (en anglès, en format PDF)
Informe 2005: Prices and Earnings, 2005 update (en anglès, en format PDF)
Wikipedia: Índex Big Mac
The Economist: McCurrencies (en anglès, taula de tipus de canvi PPA Big Mac)
ElPaí­s.es: Lo que cuesta una hamburguesa… en horas de trabajo (en castellí , accés restringit per a subscriptors)
El Blog Samón: Hamburguesas y trabajo: el í­ndice Big Mac revisitado (en castellí )