Lectura/Escriptura en NTFS sota linux

Passos per a tenir accés de lectura i escriptura a la partició NTFS on tenim el Windows XP que cohabita amb el Linux.

 1. Instalar FUSE
 2. Instalar el driver ntfs-3g
 3. Si no s’ha carregat el modul fuse,
  modprobe fuse
 4. ntfs-3g /dev/sda1 /windisk -o silent,umask=0,local=es_ES.utf8

  (canviar /dev/sda1 per la partició que sigui i /windisk pel punt de muntatge que vulguem)

 5. Afegir la lí­nia següent al fstab (modificant el que convingui):
  /dev/sda1      /windisk       ntfs-3g silent,umask=0,locale=es_ES.utf8,no_def_opts,allow_other 0 0