The new freeholders found that they had stopped being tenants, but were now mortgagees, paying back loans from banks instead of rent to landlords.

Els nous propietaris aviat van adonar-se que havien deixat de ser arrendataris per convertir-se en propietaris hipotecats. Ara, en comptes de pagar un lloguer als propietaris terratinents, havien de pagar el crèdit i els interessos als bancs.

Howard Zinn – A people’s history of the United States