Arxiu mensual: octubre de 2006

fsck ext3

Si utilitzeu particions ext2/ext3 sota windows (com ara amb el driver Ext2IFS), sempre existeix el risc quan es penja el windows es produeixin errors d’escriptura al disc. En aquests casos hi ha 2 solucions possibles:

 • 1. Muntar les particions en linux per tal que el driver ext2/3 integrat al kernel intenti solucionar automí ticament els errors.
 • 2. Reparació manual:
  init 1
  fsck.ext3 -y /dev/sda1

  NOTA: ext3 és el sistema d’arxius de la partició i /dev/sda1 és la partició amb problemes.

I hold it that a little rebellion now and then is a good thing. (…) It is a medicine necessary for the sound health of government. (….) God forbid that we should ever be twenty years without such a rebellion. (….) The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. It is its natural manure.

Mantinc que una petita revolta, ara i abans, és una bona cosa. (…) és una medicina necessí ria per a mantenir sa el govern. (…) Déu eviti que tinguem més de 20 anys sense una d’aquestes revoltes. (…) L’arbre de la llibertat s’ha de refrescar, de tant en tant, amb la sang d’uns quants patriotes i tirants.

Thomas Jefferson, president dels Estats Units durant el seu perí­ode d’ambaixador a França

Actualitzar la llibreria musical de l’iTunes

 • 1. Descarregar i instal·lar l’iTunes.
 • 2. Descarregar i instal·lar l’iTunes Library Updater (requereix Microsoft .NET 2.0).
 • 3. Crear un arxiu .bat amb el següent contingut:
  "%PROGRAMFILES%\iTunes Library Updater\ITLUconsole.exe" /a /l /r "C:\Your Music Folders"

  NOTA: separar les diferents carpetes que vulguem actualitzar amb espais i posar cada directori entre cometes.

 • 4. Executar l’arxiu .bat cada cop que es vulgui actualitzar la llibreria musical.
 • 5. (opcional) Posar l’arxiu .bat al llistat d’aplicacions que s’autoinicien o bé col·locar-ne l’execució com a tasca programada.

Via: Lifehacker

Canal de panamà 

Ahir, a falta de la publicació dels resultats oficials, la població panamenya va aprovar en referèndum la construcció d’un nou joc de rescloses per al canal que possibilitaria que els vaixells postpanamax puguéssin transitar pel canal.

Les xifres provisionals reflexen una participació només del 43%, dels quals un 78% va votar favorablement i un 22% en contra del projecte d’ampliació del canal.

Nombroses associacions i moviments defensaven el no a l’ampliació argumentant l’enorme cost econòmic i ecològic del projecte, l’enorme precipitació amb la qual s’han dut a terme els estudis previs, el cost d’oportunitat d’una inversió d’aquestes caracterí­stiques que desplaçaria la despesa social que es finança amb els excedents del canal, la falta d’un projecte de creixement econòmic més enllí  dels efectes temporals de la construcció del canal, i la inseguretat de recuperar la inversió en un moment en el que altres països de l’amèrica central estan estudiant corredors ferroviaris o fins i tot marí­tims alternatius al canal de Panamí  i l’oposició de les empresses navilieres d’acceptar una pujada dels peatges.

Una mica d’història del canal…

The renegotiation of the Panama Canal treaty with the tiny Central American republic of Panama was an example. The canal saved American companies $1.5 billion a year in delivery costs, and the United States collected Si 50 million a year in tolls, out of which it paid the Panama government $2.3 million dollars, while maintaining fourteen military bases in the area.

Back in 1903 the United States had engineered a revolution against Colombia, set up the new tiny republic of Panama in Central America, and dictated a treaty giving the United States military bases, control of the Panama Canal, and sovereignty “in perpetuity.” The Carter administration in 1977, responding to anti-American protests in Panama, decided to renegotiate the treaty. The New York Times was candid about the Canal: “We stole it, and removed the incriminating evidence from our history books.”

By 1977 the canal had lost military importance. It could not accommodate large tankers or aircraft carriers. That, plus the anti-American riots in Panama, led the Carter administration, over conservative opposition, to negotiate a new treaty which called for a gradual removal of U.S. bases (which could easily be relocated elsewhere in the area). The canal’s legal ownership would be turned over to Panama after a period. The treaty also contained vague language which could be the basis for American military intervention under certain conditions.


Howard Zinn
A people’s history of the United States

Los que se van no son los más pobres”. Son más pobres los que llegan para ocupar los puestos de trabajo que dejaron los que se marcharon

— Un conferenciant al Simposio Andino Hispano sobre Migraciones y Desarrollo, Quito (Ecuador) del 14 al 17 de febrer del 2005

Els crèdits rà pids

Crèdits de fins a 6000 euros en 24 hores, sense explicacions i sense paperassa. Són els anomenats crèdits rí pids, caracteritzats per ser de poc import (relativament parlant) i de còmoda amortització (fins a 60 mesos). Però no tot és tan bonic com sembla i el preu a pagar és elevat. El tipus d’interès real (TAE) pot arribar a superar el 25%.

Malgrat aquest sistema només suposa un 4,1% del volum total de préstecs, segons dades del Banc d’Espanya, aquest van créixer un 21,5% durant l’any 2005 i les 75 entitats que ofereixen aquests productes gestionen un volum superior a 57.800 milions d’euros.

El tipus d’interès dels crèdits tradicionals oscil·la entre el 6% i el 9% però no financen imports inferiors a 30.000 euros cosa que deixa fora les famí­lies amb un menor poder adquisitiu. L’altra alternativa són les targetes revolving que permeten fraccionar i ajornar pagaments amb un tipus d’interès al voltant del 15% (fins a 10 punts inferior als crèdits rí pids)

Les condicions dels crèdits rí pids
Entitat Producte Import TAE
Cofidis
Vida Libre Fins a 3000 euros
22,95%
Direct-Cash Fins a 3000 euros (lliure elecció de terminis i quotes)
22,95%
Dinero Ya 600 euros (25 mensualitats de 30 euros)
25,56%
Banco Sygma
Mediatis De 750 a 6000 euros
24,60%
Eurocrédito
Credital De 500 a 6000 euros
21,92%
Cetelem
Cetelem Fins a 3000 euros en 42 quotes
18,76%
Banco Popular
Vivaline De 600 a 6000 euros
21,95%
Optiline De 600 a 6000 euros (quota de 30 euros i fins a 60 mesos)
20,89%
BBVA
Dinero Express De 600 a 5000 euros (pagament a partir del tercer mes)
22,76%
Santander
Credi Agil Fins a 6000 euros
22,42%

Font: El Paí­s (15/10/2006)

El futur “floquet de neu” noruec?

Albino Elg - Foto: Kirsten Foss Hansen

Demí  comença la temporada de caça a Noruega i la polèmica estí  servida ja que fa poc dies s’ha vist un Elg (crec que en castellí  en dirien alce però no se com s’hauria de dir en catalí ) albí­ (Albino Elg) prop de Svinndal i Ví¥ler a la Komune d’í˜stfold i les associacions de protecció dels animals n’exigeixen la seva protecció ja que, segons afirmen, el seu albinisme la faria una presa fí cil per al predadors i a més podria tenir problemes de vista i oïda.

Font: Aftenposten
Foto: Kirsten Foss Hansen

Noticia en noruec: Albino-elg i í˜stfold skapte mediestorm
Noticia en anglès: White moose sparks debate
Galeria d’imatges (moss-avis.no): Den hvite elgen i Svinndal

Universitas Bergensis

No es que los noruegos no vayan a la universidad (aunque no es como en España que parece que tener un tí­tulo universitario es una obligación), si no que por lo general escogen mayoritariamente carreras de letras o sociales. Durante mi estancia en Oslo me harté de conocer estudiantes de literatura, historia, magisterio, etc… mientras que los de ciencias escaseaban o bien no eran noruegos.

Según me contaron la Universidad de Bergen está bastante especializada en ciencias lo que explicarí­a el hecho que la proporción de estudaintes extrangeros sea mucho menor.