Badulaque

badulaque.
(Del mozár. berdolaca, y este del lat. portulāca).
1. m. Afeite compuesto de varios ingredientes, que se usaba en otro tiempo.

Real Academia Española de la Lengua

Així­ doncs, aquesta vegada els dobladors ens han sorprès amb una ingeniosa i encertada traducció al castellí  del Kwik-e-Mart dels Simpson, i badulaque també seria aplicable a aquelles petites botigues que tenen de tot a totes hores. Clar que, com ho dirí­em en catalí ?