Miradas sobre la precariedad

Miradas sobre la precariedad
Miradas sobre la precariedad, és un recull de textos al voltant de la situació actual del món del treball. Ja en el segle XIX, Marx davant la necessitat de conèixer la complexitat del món del treball va dissenyar una “enquesta obrera”. No obstant, no era una enquesta qualsevol sinó una enquesta de classe, en la qual es demanava als obrers que descriví­ssin en primera persona les seves experiències laborals i socials. Sens dubte sorprèn encara la vigència de moltes d’aquestes preguntes. Enllaçant amb aquesta tradició l’última enquesta obrera s’ha fet a Ití lia i inclou preguntes referents a les noves condicions del treball postfordista: precarietat, deslocalitzacions, noves formes de treball atí­pic…

El grup de treball que ha impulsat aquest volum pretén realitzar una enquesta obrera similar a Espanya. Una iniciativa molt interessant que permetrí  conèixer la realitat de la vida laboral i social d’aquesta Espanya que diuen que va n¡tant bé.

Fitxa Tècnica

Tí­tol: MIRADAS SOBRE LA PRECARIEDAD: DEBATE Y PROPUESTA PARA UNA ENCUESTA SOBRE EL TRABAJO Y LA RECONSTRUCCION DEL SINDICALISMO DE CLASE
Llengua: Castellí 
Autors: Josep Bel, Pep Valenzuela, Joan Tafalla (coords.)
Editorial: El viejo Topo
Any: 2006
Pí gines: 208
ISBN: 84-96356-73-6
Preu: 15 Eur.