Els crèdits rà pids

Crèdits de fins a 6000 euros en 24 hores, sense explicacions i sense paperassa. Són els anomenats crèdits rí pids, caracteritzats per ser de poc import (relativament parlant) i de còmoda amortització (fins a 60 mesos). Però no tot és tan bonic com sembla i el preu a pagar és elevat. El tipus d’interès real (TAE) pot arribar a superar el 25%.

Malgrat aquest sistema només suposa un 4,1% del volum total de préstecs, segons dades del Banc d’Espanya, aquest van créixer un 21,5% durant l’any 2005 i les 75 entitats que ofereixen aquests productes gestionen un volum superior a 57.800 milions d’euros.

El tipus d’interès dels crèdits tradicionals oscil·la entre el 6% i el 9% però no financen imports inferiors a 30.000 euros cosa que deixa fora les famí­lies amb un menor poder adquisitiu. L’altra alternativa són les targetes revolving que permeten fraccionar i ajornar pagaments amb un tipus d’interès al voltant del 15% (fins a 10 punts inferior als crèdits rí pids)

Les condicions dels crèdits rí pids
Entitat Producte Import TAE
Cofidis
Vida Libre Fins a 3000 euros
22,95%
Direct-Cash Fins a 3000 euros (lliure elecció de terminis i quotes)
22,95%
Dinero Ya 600 euros (25 mensualitats de 30 euros)
25,56%
Banco Sygma
Mediatis De 750 a 6000 euros
24,60%
Eurocrédito
Credital De 500 a 6000 euros
21,92%
Cetelem
Cetelem Fins a 3000 euros en 42 quotes
18,76%
Banco Popular
Vivaline De 600 a 6000 euros
21,95%
Optiline De 600 a 6000 euros (quota de 30 euros i fins a 60 mesos)
20,89%
BBVA
Dinero Express De 600 a 5000 euros (pagament a partir del tercer mes)
22,76%
Santander
Credi Agil Fins a 6000 euros
22,42%

Font: El Paí­s (15/10/2006)