Actualitzar la llibreria musical de l’iTunes

  • 1. Descarregar i instal·lar l’iTunes.
  • 2. Descarregar i instal·lar l’iTunes Library Updater (requereix Microsoft .NET 2.0).
  • 3. Crear un arxiu .bat amb el següent contingut:
    "%PROGRAMFILES%\iTunes Library Updater\ITLUconsole.exe" /a /l /r "C:\Your Music Folders"

    NOTA: separar les diferents carpetes que vulguem actualitzar amb espais i posar cada directori entre cometes.

  • 4. Executar l’arxiu .bat cada cop que es vulgui actualitzar la llibreria musical.
  • 5. (opcional) Posar l’arxiu .bat al llistat d’aplicacions que s’autoinicien o bé col·locar-ne l’execució com a tasca programada.

Via: Lifehacker