Arxiu mensual: novembre de 2006

Nous mòduls per a phpGrabComics

Fa cosa d’un mes vaig crear uns mòduls per al phpGrabComics per a poder seguir algunes vinyetes editorials que m’agraden. En concret vaig crear mòduls per a les vinyetes de El Roto, Máximo i Forges de El Paí­s, Ferreres (en catalí  i en castellí ) de El Periódico, Tragicomix i la vinyeta de portada (de diversos autors) a rebelion.org.

Podeu descarregar-los aquí­: phpGrabComics Modules CA-ES

NOTA: Algú sap com accedir a les vinyetes de la Vanguardia?

25 pelà­cules de cinema social

Antonio Clavero Sánchez publica a Red Economí­a Crí­tica
una llista de 25 pel·lí­cules de temí tica social.

El Puente (1977)
El Principio de Arquí­medes (2004)
La Suerte dormida (2003)
El Método (2005)
Ressources humaines (1999)
La Classe operaia va in paradiso (1971)
Tiempo de revancha (1981)
Cidade de Deus (2002)
My Beautiful Laundrette (1985)
The Navigators (2001)
La Haine (1995)
Yapian zhanzheng (1997)
Bread and Roses (2000)
The Grapes of Wrath (1940)
American Splendor (2003)
La Estrategia del caracol (1993)
Los Olvidados (1950)
Atún y chocolate (2004)
Ladri di biciclette (1948)
Uma Onda No Ar (2002)
Die Fetten Jahre sind vorbei (2004)
La Battaglia di Algeri (1966)
Plácido (1961)
í‡a commence aujourd’hui (1999)
Good Bye Lenin! (2003)

Servidor d’impresió wireless (IPP)

Com a conseqüència de la reorganització general del pis, la impressora ja no estí  sota el moble d’escriptori on generalment hi ha el portí til. Així­ doncs vaig comprar un servidor d’impresió sense cables per a connectar l’impressora a la xarxa i poder imprimir des de qualsevol dels ordinadors. L’escollit va ser un Conceptronic Wireless USB 54Mbps Printer Server (C54PSERVU). Malgrat la capsa i la pí gina web diuen que només funciona amb Windows, es pot configurar a través d’una interfí­cie web (porta un CD amb una eina de configuració per a Windows) i com que suporta múltiples protocols (Raw Printing, IPP Printing, LPR Printing, AppleTalk Printing, NetWare Printing, SMB, SNMP i NetBEUI) es pot fer servir en xarxes Linux o xarxes mixtes.

Primer de tot cal activar el mode wireless ja que per defecte el servidor ve preparat per a una xarxa convencional. Per fer-ho conectarem el dispositiu al router a través del port ethernet i entrarem al dispositiu a través de l’interfí­cie web que proporciona i l’adreça IP que te assignada per defecte. Un cop dins, modificarem l’adreça IP si cal i activarem el mode wireless i els protocols d’impresió que vulguem utilitzar. En el meu cas només el protocol IPP. Un cop fet això ja podem desconnectar el servidor del port ethernet i connectar-lo a la impresora.

En segon lloc només queda configurar els ordinadors clients per a que puguin imprimir a través de la impressora de la xarxa.

Ubuntu/Linux

 1. Seleccionar “Impresores” dins el menú Sistema>Administració.
 2. Seleccionar “Impresora Nova”
 3. Dins el quadre de dialeg, seleccionar “Impresora de xarxa” i “impresora CUPS (IPP)”
 4. URI: ipp://ADREí‡A_IP_DEL_SERVIDOR/lpt1
 5. Seleccionar fabricant i model de la impresora.
 6. Assignar una descripció i una ubicació a la impresora (són camps simplement informatius)

MS Windows XP

 1. Instal·lar el controlador de la impresora
 2. Dins del quadre “impresores i faxos” seleccionar “Afegir impresora nova”
 3. Selecciona “Afegeix una impresora de la xarxa”
 4. URI: ipp://ADREí‡A_IP_DEL_SERVIDOR/lpt1
 5. Seleccionar el controlador adequat
 6. Assignar un nom i afegir una descripció

Configuració del touchpad ALPS (linux)

Això és una nota mental per a ternir sempre a ma el bocí­ de l’arxiu etc/xorg.conf (o etc/X11/xorg.conf segons la distribució) que configura correctament els touchpads Alps, com ara el del Toshiba Qosmio G20.

Section "InputDevice"
    Identifier   "Synaptics Touchpad"
    Driver "synaptics"
    Option "SendCoreEvents" "true"
    Option "Device" "/dev/psaux"
    Option "Protocol" "auto-dev"
    Option "HorizScrollDelta" "0"
    Option "SHMConfig" "true"
	Option "LeftEdge" "130"
	Option "RightEdge" "840"
	Option "TopEdge" "130"
	Option "BottomEdge" "640"
	Option "FingerLow" "7"
	Option "FingerHigh" "8"
	Option "MaxTapTime" "180"
	Option "MaxTapMove" "110"
	Option "EmulateMidButtonTime" "75"
	Option "VertScrollDelta" "20"
	Option "HorizScrollDelta" "20"
	Option "MinSpeed" "0.25"
	Option "MaxSpeed" "0.50"
	Option "AccelFactor" "0.030"
	Option "EdgeMotionMinSpeed" "200"
	Option "EdgeMotionMaxSpeed" "200"
	Option "UpDownScrolling" "1"
	Option "CircularScrolling" "1"
	Option "CircScrollDelta" "0.1"
	Option "CircScrollTrigger" "2"
 
	#always usefull
	Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection

A largo plazo el capitalismo es incompatible con el pleno empleo, porque éste refuerza el poder sindical y del trabajo, cuestionando tanto las relaciones de jerarquí­a y la disciplina de fábrica como la distribución del ingreso, reduciendo en suma la libertad del capital.

— M. Kalecki – “Aspectos polí­ticos del pleno empleo” (1943)

Cinema històric

Fent neteja de calaixos vells he trobat una llista de filmografia històrica que ens va donar la que fou la meva professora d’Història Contemporí nia a 2n de Batxillerat. Doncs bé aquí­ la teniu per a qui li pugui interesar i/o la vulgui completar.

Les arrels del món contemporani (1789-1850)
La Nuit de Varennes. E. Scola (1982)
La Marseillaise J. Renoir (1938)
Senso L. Visconti (1954)

Una època de grans transformacions (1850-1914)
How Green Was My Valley J. Ford (1941)
Il Gattopardo L. Visconti (1963)
Mat V. Pudovkin (1926)
Oliver Twist D. Lean (1848)
Germinal G. Depardieu (1993)

Colonialisme i imperialisme (1870-1914)
The Four Feathers Z. Korda (1939)

Primera Guerra Mundial i Revolució Russa (1914-1917)
Paths of Glory S. Kubrik (1957)
All Quiet on the Western Front L. Milestone (1930)
Bronenosets Potyomkin S. M. Eisenstein (1925)
Oktyabr S. M. Eisenstein (1927)
Doctor Zhivago D. Lean (1965)

L’expansió i la depressió econòmica en el perí­ode d’entreguerres (1918-1939)
Modern Times Ch. Chaplin (1936)
The Grapes of Wrath J. Ford (1940)
They Shoot Horses, Don’t They? S. Pollack (1969)

Democrí cia i Dictadura (1919-1939)
1900 (Novecento) B. Bertolucci (1976)
To Be or Not to Be E. Lubitsch (1942)
The Great Dictator Ch. Chaplin (1940)
La Caduta degli dei L. Visconti (1969)
Schindler’s List S. Spielberg (1993)
La Vita è bella R. Benigni (1997)

La Segona Guerra Mundial (1939-1945)
Roma, cittí  aperta R. Rossellini (1945)
Au revoir, les enfants L. Malle (1987)
Saving Private Ryan S. Spielberg (1998)
The Thin Red Line T. Mallik (1998)
Empire of the Sun S. Spielberg (1987)

Reconstrucció europea i guerra freda (1945-1989)
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb S. Kubrik (1964)
Die Ehe der Maria Braun R. W. Fassbinder (1979)

Descolonització i subdesenvolupament (1945-1990)
Gandhi R. Attenborough (1982)
Exodus O. Preminger (1960)
The Last Emperor B. Bertolucci (1987)

En sabeu alguna més?

Du bist nicht Hier

Posant ordre a vells calaixos, m’ha sortit una petita poesia que vaig escriure en els vells temps que estudiava alemany. Com que em sap greu llençar-la la copio aquí­.

Du bist nicht hier

Schon zieht der Sommer übers Land
Vor mir liegt ein Brief von dir,
ein Bild von dir an meiner Wand.
Ich bin allein. Du biust nicht hier,
Die Stadt ist leer. Kein Mensh, kein Tier.