Servidor d’impresió wireless (IPP)

Com a conseqüència de la reorganització general del pis, la impressora ja no estí  sota el moble d’escriptori on generalment hi ha el portí til. Així­ doncs vaig comprar un servidor d’impresió sense cables per a connectar l’impressora a la xarxa i poder imprimir des de qualsevol dels ordinadors. L’escollit va ser un Conceptronic Wireless USB 54Mbps Printer Server (C54PSERVU). Malgrat la capsa i la pí gina web diuen que només funciona amb Windows, es pot configurar a través d’una interfí­cie web (porta un CD amb una eina de configuració per a Windows) i com que suporta múltiples protocols (Raw Printing, IPP Printing, LPR Printing, AppleTalk Printing, NetWare Printing, SMB, SNMP i NetBEUI) es pot fer servir en xarxes Linux o xarxes mixtes.

Primer de tot cal activar el mode wireless ja que per defecte el servidor ve preparat per a una xarxa convencional. Per fer-ho conectarem el dispositiu al router a través del port ethernet i entrarem al dispositiu a través de l’interfí­cie web que proporciona i l’adreça IP que te assignada per defecte. Un cop dins, modificarem l’adreça IP si cal i activarem el mode wireless i els protocols d’impresió que vulguem utilitzar. En el meu cas només el protocol IPP. Un cop fet això ja podem desconnectar el servidor del port ethernet i connectar-lo a la impresora.

En segon lloc només queda configurar els ordinadors clients per a que puguin imprimir a través de la impressora de la xarxa.

Ubuntu/Linux

 1. Seleccionar “Impresores” dins el menú Sistema>Administració.
 2. Seleccionar “Impresora Nova”
 3. Dins el quadre de dialeg, seleccionar “Impresora de xarxa” i “impresora CUPS (IPP)”
 4. URI: ipp://ADREí‡A_IP_DEL_SERVIDOR/lpt1
 5. Seleccionar fabricant i model de la impresora.
 6. Assignar una descripció i una ubicació a la impresora (són camps simplement informatius)

MS Windows XP

 1. Instal·lar el controlador de la impresora
 2. Dins del quadre “impresores i faxos” seleccionar “Afegir impresora nova”
 3. Selecciona “Afegeix una impresora de la xarxa”
 4. URI: ipp://ADREí‡A_IP_DEL_SERVIDOR/lpt1
 5. Seleccionar el controlador adequat
 6. Assignar un nom i afegir una descripció