Wp_Commentracker 0.1.1

He corregit un error que hi havia en la primera versió del plugin Wp_Commentracker. Més informació i descarregues: WordPress Commentracker