Arriba el nadal… i amb el nadal els plans de pensions

Divendres vaig haver d’anar al banc a finestreta i em vaig trobar que una de les finestretes lluïa un cartell que deia que estava dedicada en exclusiva a tramitar fons de pensions. I és que s’acosta el cap d’any, cal afanyar-se per intentar pagar els menys impostos possibles i els fons de pensions s’han convertit en un dels instruments per diferir impostos més utilitzats. No en va, un 40% de les aportacions a plans i fons de pensions, a Espanya, es realitzen durant el mes de desembre (la qual cosa posa en dubte la seva raó de ser com un instrument que gestioni l’estalvi mensual per a la vellesa al llarg de la vida).

Els plans de pensions permeten deduir les aportacions (fins a 10.000 euros o el 30% dels ingressos per rendes del treball) de la base imposable de l’IRPF. Aquest lí­mit s’incrementa fins als 12.500 euros (o el 50% dels ingressos per rendes del treball) en el cas de majors de 50 anys. També es permet deduir fins a 3.000 euros d’aportacions a plans de pensions del cònjuge en el cas que aquest no treballi. Les quantitats que excedeixin aquests lí­mits es podran deduir en els propers 5 anys fiscals.

A més, les aportacions que és realitzin, si en el moment de la jubilació es reben com a capital (en comptes de com a renda) es permetrí  deduir-ne fins a un 40% de la base imposable de l’IRPF.

No cal comentar que no estí  precisament a l’abast de la majoria de ciutadans espanyols aconseguir estalviar 10.000 euros l’any per a poder destinar-los a un pla de pensions al mateix temps que l’endeutament de les famí­lies bat records històrics mes rera mes, proliferen les empreses que ofereixen crèdits rí pids a alt interès, algunes famí­lies ja han començat a declarar-se en suspensió de pagaments i fins i tot el Banc d’Espanya ha llençat una veu d’alarma per l’elevat endeutament.