Calcular la lletra del NIF (en PHP)

El Numero d’Identificació Fiscal (NIF) espanyol es composa del número del Document Nacional d’Identitat (DNI) més una lletra. Aquesta lletra es calcula dividint el número del DNI per 23 i la resta que queda és un nombre entre l’1 i el 22 que equival a la lletra.

Aquí­ copio el codi php per calcular-ho.


# http://www.lawebdelprogramador.com #
function LetraNIF ($dni) {
/* Obtiene letra del NIF a partir del DNI */
$valor= (int) ($dni / 23);
$valor *= 23;
$valor= $dni - $valor;
$letras= "TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKEO";
$letraNif= substr ($letras, $valor, 1);
return $letraNif;
}

Via: programatium.com