Actualització mòduls phpGrabComics

Avui he actualitzat, i creat alguns de nous, els moduls de les vinyetes de El Paí­s i El Periódico per al phpGrabComics. Amb els nous dominis (elpais.com i elperiodico.cat) no funcionaven correctament. Actualment els mòduls disponibles són: El Roto, Forges, Máximo, Peridis i Ramón (per a El Paí­s) i Nando, Ferreres i Horacio Altuna (per a El Periódico). En el cas dels dibuixants de El Perí­odico les vinyetes estan disponibles tant en catalí  com en castellí . Les descripcions estan en anglès per complir amb les especificacions per a incloure’ls en la propera versió de phpGrabomics.

Podeu descarregar-los aquí­: phpGrabComics Modules CA-ES
Podeu veure els mòduls en funcionament aquí­: comics in a bottle….